Bharat Sevashram Sangh Canada

Bharat Sevashram Sangha Head Quarter - Kolkata

Other Bharat Sevashram Sangha Branches

Bharat Sevashram Sangha of North America
3490 Route 27, Kendall Park
New Jersey 08824
Phone: (732) 422-8880
Fax: (732)422-8880
Email: bssnj@hotmail.com

America Sevashram Sangha, Inc.
153-14, 90th Avenue
Jamaica Queens, New York 11432
Phone: (718) 523 7515
Fax: (718) 523 7515
Email: swamividyananda@hotmail.com, shiveshwar1@hotmail.com

Maryland Hindu Milan Mandir
16921 New Hampshire Ave
Silver Spring, MD 20905
Phone: (301) 476-7838

New York Hindu Milan Mandir
Lefferts Blvd, Richmond Hill
New York 11419

London Sevashram Sangha
99A Devonport Road
Shepherds Bush
London W12 8PB
Phone: (020) 8743-9048
Email: sevashramglobalv@hotmail.com

Pranavananda Ashram
Kumarigal, Kathmandhu
Phone: (9771) 4468076
Email: sw_parameshananda@hotmail.com


Bharat Sevashram Sangha (Chicago, IL)
522 Garfield Ave
Aurora, IL, 60506
Phone: 630-301-6039
Email: bssanghachicago@gmail.com

Hindu Milan Mandir
Minnesota
Phone: (651) 365-0331
Email: satyab@comcast.net

Bharat Sevashram Sangha West
5600 Carbon Canyon Rd, Brea
CA 92823
Phone: (714) 494-4531
Email: bsspmaharaj@gmail.com

Trinidad Sevashram Sangha
32, Nolan Street, Felicity
Chaguanas, Trinidad, W.I
Email: swamidibyanand@hotmail.com

Nigg Sevashram Sangha
Nigg, Berbice
Guyana
Phone: 011-592-229-2721

Guyana Sevashram Sangha
Cove & John, East Coast Dem
Guyana
Phone: 0011-592-229-2721
Email: vidur1@yahoo.com

Hindu Milan Mandir
Caparo
TrinidadSri Sri Pranab Math
Vill + P.O. Bajitpur
Dist. Madaripur
Phone: +88 0175106244

Sri Sri Pranab Math
Belfulia, Khulna

Sri Sri Pranab Math
Nagoan

Sri Sri Pranab Math
Ramnathpur, Satkhira

Sri Sri Pranab Math
12 K.M.Das Lane, Tikatuly
Dhaka-1203
Phone: +88 02 7175884

Sri Sri Pranab Math
Ashashani, Satkhira,
Pathakkan, Madaripur

Sri Sri Pranab Math
Sriramkthi, Pirojpur

Fiji Sevashram Sangha
6, Bau Street, Suva
Phone: (679) 3317625
Fax: (679) 330-2210
Email: fijisevashramsangha@yahoo.com

Fiji Sevashram Sangha
10, Nasoki Street, Lautoka
Phone: (679) 666 4447
Fax: (679) 6665764